Vi är beredda att ta oss an Ditt projekt

Vi är ett företag med 20 års erfarenhet av vajersågning.

Vi utför vajersågning av armerad betong, granit och alla andra bergarter och material.

Teamet av OÜ Tross-saagimine har omfattande professionella kunskaper och är berett att erbjuda högkvalitativa tjänster överallt i Europa, vid lämpliga projekt även världen över.

Vajersågning är en innovativ teknik och tack vare den ständiga utvecklingen av vårt team och tekniken har priset på diamantvajersågning nu blivit konkurrenskraftig jämfört med traditionell rondellskärning. Dessutom har vajersågning många fördelar.

En diamantvajer fästs runt föremålet som ska sågas. Den snabba skärprocessen bygger på rotation av vajern på hög hastighet och samtidig spänning av den.

Diamantvajersågning möjliggör att skära ut stora ytor från granit, till och med på 300 m2 per snitt. Arbetet medför varken damm, buller eller vibration, metoden är ofarlig för miljön.

Vajersågning kommer även till nytta i byggbranschen vid håltagning för dörr- och fönsteröppningar samt golvhål, skärning av husgrunder direkt ovanför golvet; skärningen utförs utan översågning. Skärning i golv, väggskärning för tunnare väggar.

Diamantvajer möjliggör att skära allt: glas, metall, plast och alla stenmaterial. En specialvajer väljs för varje material.

Vi erbjuder förberedelse av byggplatser. Före byggnadsstart behöver man ofta skära granitunderlaget slätt för husgrunden eller skära in en genomgående fog före sprängningsarbeten så att vibrationen från sprängning inte ska överföras till intilliggande hus.

Vajersågning passar utmärkt för anläggningsarbeten där bergsidor ska skäras raka för en rak gång- eller körväg. Vågräta och lodräta snitt kan utföras.

Dessutom är vajersågning mycket populär bland privata kunder som vill släta ut ytor inför villabygge eller såga i en bergvägg. Även för utgrävning av källare. Granitskärning för plantering och anläggningsarbeten på tomten.

Vi erbjuder tjänster inom sågning av block i granit- och kalkstensbrott. Vår sågningsutrustning möjliggör även att skära granitskivor (slabs) för framställning av diverse produkter.

Vi kan automatisera skärarbeten i stenbrott och skära upp till 10 m2 per timme.

Vi tillhandahåller vajersågning för skärarbeten på broar och stora armerade betongbalkar. Ofta förutsätter rivningsarbeten att en anläggningsdel som rivs lossas från en del som blir kvar. Vi kan såga konstruktioner på avstånd på ett säkert sätt. Diamantvajersågning möjliggör även att skära kraftigt armerad betong. Diamantvajersågning är den enda effektiva metoden för skärning av armerad betong.

Skjæring av dør- og vindusåpninger

Håltagning för nya dörr- och fönsteröppningar är ofta nödvändig vid renovering av byggnader. Diamantvajersågning är den enda metoden som möjliggör håltagning utan översågning så att byggnadskonstruktionernas hållfasthet inte äventyras och arbetet kan utföras med maximal säkerhet. Sågning medför varken damm, buller eller vibration.

Vi erbjuder diamantvajersågning för måttskärning av stora metallkonstruktioner. Våra tjänster inkluderar skärarbeten i hamnar, skärning av skorstenar, metallskärning, undervattensskärning, offshore-skärning. Skärning av pelare. Skärarbeten på fabriksanläggningar. Skärarbeten på kärnkraftverk.

Vi erbjuder sågning av vattenanläggningar: skärning av dammkonstruktioner, undervattensskärning.

Vi kan framgångsrikt utföra alla slags omfattande underentreprenader.

OÜ Tross-saagimine tillhandahåller tjänster inom diamanthåltagning.

Vi har över 20 års erfarenhet av diamantarbeten och kan utföra håltagning i valfri riktning, diameter 16–1200 mm. Längd upp till 50 m. Vi erbjuder även diamantsågningstjänster.

OÜ Tross-saagimine kan utföra omfattande håltagning i granit med DTH-borrhammare. Håldiameter 95 mm, djup 25 m, i valfri riktning.

Navn

E-post

Rubrik

Hur jag kan hjälpa dig?

Kontakt

OÜ Tross-saagimine

Heina 33 Tallinn 11314
Harjumaa
Estland
Direktör Priit Purde
Tlf +3725134890
Skype: teemantmees