Vi är beredda att ta oss an Ditt projekt

Vi är ett företag med 20 års erfarenhet av vajersågning.

Vi utför vajersågning av armerad betong, granit och alla andra bergarter och material.

Teamet av M,H Drilling & Sawing AB har omfattande professionella kunskaper och är berett att erbjuda högkvalitativa tjänster överallt i Europa, vid lämpliga projekt även världen över.

Vajersågning är en innovativ teknik och tack vare den ständiga utvecklingen av vårt team och tekniken har priset på diamantvajersågning nu blivit konkurrenskraftig jämfört med traditionell rondellskärning. Dessutom har vajersågning många fördelar.

En diamantvajer fästs runt föremålet som ska sågas. Den snabba skärprocessen bygger på rotation av vajern på hög hastighet och samtidig spänning av den.

Diamantvajersågning möjliggör att skära ut stora ytor från granit, till och med på 1000 m2 per snitt. Arbetet medför varken damm, buller eller vibration, metoden är ofarlig för miljön.

Vajersågning kommer även till nytta i byggbranschen vid håltagning för dörr- och fönsteröppningar samt golvhål, skärning av husgrunder direkt ovanför golvet; skärningen utförs utan översågning. Skärning i golv, väggskärning för tunnare väggar.

Diamantvajer möjliggör att skära allt: glas, metall, plast och alla stenmaterial. En specialvajer väljs för varje material.

Vi jar följande maskiner: Atllas Copco Speedcut 75 50kw, Perfora 100 75kw, Dazzini  45kw, Cedima 18kw, hydrostress 15kw, Foretec DX120 90kw.

Vi erbjuder förberedelse av byggplatser. Före byggnadsstart behöver man ofta skära granitunderlaget slätt för husgrunden eller skära in en genomgående fog före sprängningsarbeten så att vibrationen från sprängning inte ska överföras till intilliggande hus.

Vajersågning passar utmärkt för anläggningsarbeten där bergsidor ska skäras raka för en rak gång- eller körväg. Vågräta och lodräta snitt kan utföras.

Dessutom är vajersågning mycket populär bland privata kunder som vill släta ut ytor inför villabygge eller såga i en bergvägg. Även för utgrävning av källare. Granitskärning för plantering och anläggningsarbeten på tomten.

Vi erbjuder tjänster inom sågning av block i granit- och kalkstensbrott. Vår sågningsutrustning möjliggör även att skära granitskivor (slabs) för framställning av diverse produkter.

Vi kan automatisera skärarbeten i stenbrott och skära upp till 10 m2 per timme.

Vi tillhandahåller vajersågning för skärarbeten på broar och stora armerade betongbalkar. Ofta förutsätter rivningsarbeten att en anläggningsdel som rivs lossas från en del som blir kvar. Vi kan såga konstruktioner på avstånd på ett säkert sätt. Diamantvajersågning möjliggör även att skära kraftigt armerad betong. Diamantvajersågning är den enda effektiva metoden för skärning av armerad betong.

Skjæring av dør- og vindusåpninger

Håltagning för nya dörr- och fönsteröppningar är ofta nödvändig vid renovering av byggnader. Diamantvajersågning är den enda metoden som möjliggör håltagning utan översågning så att byggnadskonstruktionernas hållfasthet inte äventyras och arbetet kan utföras med maximal säkerhet. Sågning medför varken damm, buller eller vibration.

Vi erbjuder diamantvajersågning för måttskärning av stora metallkonstruktioner. Våra tjänster inkluderar skärarbeten i hamnar, skärning av skorstenar, metallskärning, undervattensskärning, offshore-skärning. Skärning av pelare. Skärarbeten på fabriksanläggningar. Skärarbeten på kärnkraftverk.

Vi erbjuder sågning av vattenanläggningar: skärning av dammkonstruktioner, undervattensskärning.

Vi kan framgångsrikt utföra alla slags omfattande underentreprenader.

M,H Drilling & Sawing AB tillhandahåller tjänster inom diamanthåltagning.

Vi har över 25 års erfarenhet av diamantarbeten och kan utföra håltagning i valfri riktning, diameter 16–1200 mm. Längd upp till 50 m. Vi erbjuder även diamantsågningstjänster.

M,H Drilling & Sawing AB kan utföra omfattande håltagning i granit med DTH-borrhammare. Håldiameter up 300 mm 25m and lägre  djup 100m, i valfri riktning.

Navn

E-post

Rubrik

Hur jag kan hjälpa dig?

Kontakt

M,H Drilling & Sawing AB

Mörkebacka 9
452 94 Strömstad

Monika Hogeland

+46762125660

monika@mhds.se

info@diamondwiresawing.eu

2019 har varit ett givande år med utmanande blindcut upp till 25m med en skäryta på 1000m2 för Stockholms vatten och avlopp är ett av många jobb som vi gjort det senaste året och vi väntar på nya utmaningar 2020.