Vi er klare til å gjennomføre prosjektet ditt

Vi har mer enn 20 års erfaring i wiresaging av betong, granitt, jern samt skjæring av alle andre typer bergarter og materialer.

Våre medarbeidere har mange og ulike ferdigheter, og maskinparken vår er omfattende. Det betyr at vi kan tilby tjenester av meget høy kvalitet over hele Norge.

Wiresaging er en innovativ teknologi, men takket være en kontinuerlig teknisk utvikling og stadig mer erfaring fra varierte prosjekter, har wiresaging blitt fullt ut konkurransedyktig sammenliknet med mer tradisjonelle sirkelsagingsmetoder. I tillegg til at prisene har gått ned, har wiresaging flere viktige fordeler i forhold til andre løsninger.

Diamantwiren plasseres rundt flaten som skal sages. Når wiren så løper i høy hastighet og stadig strammes, skjæres materialet raskt.

Ved diamantwiresaging kan man skjære store flater av granitt, opp til 300 m2 pr. snitt. I tillegg er utføringen fri for støv, støy og vibrasjon, og er også naturvennlig.

Wiresaging er egnet til mange oppgaver i bygninger: utskjæring av dør- og vindusåpninger, hull i gulv, fundamenter direkte på gulvet, uten oversnitt. Og både gulv og vegger kan gjøres tynnere.
Også for grunnarbeider er wiresaging en stadig mer benyttet metode når det skal gjøres inngrep.

Ut fra ulike typer wire i forhold til det aktuelle materialet, kan alt skjæres med en diamantwire to, glass, metall, plast og alle typer bergarter.

Vi tilbyr en aktiv rolle i forberedelse av byggeplasser og anleggsprosjekter.

Før en ny bygning kan reises, skal man gjøre granittflater rette for fundamentet eller skjære en fuge før sprengearbeid, slik at vibrasjonen som følger av sprengingen, ikke forplanter seg til bygningene ved siden av.

Wiresaging passer utmerket til bygging av infrastruktur som for eksempel nye veier, nye traseer for jernbane osv. Både horisontale og vertikale snitt inn i fjellsider er mulig, likeledes å lage tunneler.

Wiresaging er meget godt egnet når man ved husbygging skal lage flater rette eller skjære i ulike retninger inn i et fjell. Eller kanskje en kjeller skal lages dypere eller en gårdsplass skal oppgraderes? Wireskjæring er gjerne den beste løsningen, ikke minst fordi det ikke støver og forårsaker vibrasjoner.

Vi tilbyr sagetjenester for ulike granitt- og kalksteinområder. Med vår saging kan man også skjære granittskiver (slabs), som i sin tur kan brukes for å lage ulike ferdigprodukter.

Skjærearbeidet kan automatiseres og da skjæres det med en hastighet på 10 m2 i timen.

Vi tilbyr wireskjæring av bruer og store bjelker av stål og betong. Ved mange rivearbeider er det gjerne behov for å skille den delen som skal rives fra den delen som skal bli stående. Vi skjærer konstruksjoner fra en trygg avstand som gjør arbeidet ufarlig. Med en diamantwiresag kan vi sage tungt armert betong. Diamantwiresaging er den eneste effektive metoden for skjæring av armert betong.

Skjæring av dør- og vindusåpninger

Når bygninger skal renoveres, er det gjerne behov for skjæring av nye dør- og vindusåpninger. Diamantwiresaging er den eneste muligheten for å skjære åpninger uten å måtte beregne overmål. Dermed svekkes ikke bygningskonstruksjonene mer enn nødvendig og arbeidet på byggeplassen kan utføres på en sikker måte. Skjæringsprosessen er fri for støv, støy og vibrasjon.

Vi tilbyr diamantwiresaging for oppdeling av store metallkonstruksjoner. Skjæring i havnebasseng og offshore, også under vann, kan vi utføre.  Videre skjæring av skorsteiner, metaller, stolper, industribygg, ja, også i kjernekraftverk, undervannbygninger og demninger.

Vi er gjerne underleverandør i alle mulige større prosjekter innenfor bygg og anlegg.

Tross tilbyr diamantboringstjenester.

Vi har mer enn 20 års erfaring med diamantarbeid. Vi kan bore hull i alle retninger, med en diameter på fra 16 til 1200 mm og med en dybde på inntil 50 meter.

M,H Drilling & Sawing AB tilbyr boring av granitt med DTH-bor som gir stor kapasitet. Hull og kanaler med diameter opp til 95 mm kan bores med en dybde på 25 meter i alle retninger.

Navn

E-post

Tittel

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Kontakt

M,H Drilling & Sawing AB
Mörkebacka 9
452 94 Strömstad

Monika Hogeland

+46762125660

monika@mhds.se

info@diamondwiresawing.eu